Informujemy, iż administratorem danych jest FHU GRAŻYNA KUKUCZKA (43-474, Koniaków 818, biuro@dworkukuczka.pl)

Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. komunikacji z użytkownikami strony.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług informatycznych.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi,a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć zadane pytanie.